Job Shadowing

blank
DESCRIERE EVENIMENT

Activitatea de job shadowing constă într-o vizită de studiu de 5 zile, organizată de partenerul islandez PROJECTS, și conține un transfer de know how legat de domeniul proiectelor culturale și de industrii creative, sociale sau de incluziune.

Participanții vor avea ocazia să dezvolte și aprofundeze cunoștințe și abilități de alocarea și gestionarea resurselor financiare și umane, managementul echipei de implementare și strategia de dezvoltare a unui produs cultural, astfel încât, la întoarcerea acasă, aceștia să poată crea și realiza evenimente și proiecte care să vizeze comunitatea romă.

Tot în această etapă, sunt planificate o serie de întrevederi cu asociații care lucrează în domeniul proiectelor culturale sau în industrii creative, sociale și de incluziune, în vederea creării de potențiale colaborări.

Cui se adresează

Această parte a proiectului ROMA’S STORIES se adresează tinerilor romi cu vârsta cuprinsă între 18-40 ani cu spirit antreprenorial, studenți și persoane fizice care provin din comunitate și sunt deja implicați în organizarea de evenimente culturale destinate romilor sau fac parte din instituții private sau publice cu focus pe promovarea culturii rome.

CONDIȚII PARTICIPARE

1. 

Să fie tineri parte a comunității rome, având spirit antreprenorial, studenți sau persoane fizice, cu vârsta cuprinsă între 18-40 ani care își doresc dezvoltarea abilităților ce țin de industria creativă și organizarea de evenimente.

2. 

Să fie implicați deja în activități artistice, activi în zona de organizarea a evenimentelor culturale destinate romilor sau să facă parte din instituții publice/private cu focus pe promovarea culturii rome.

3.

Să cunoască limba engleză la un nivel conversațional de bază.

blank

Reguli de participare

Art. 1. Prezentul regulament precizează termenii și condițiile de desfășurare.

1.1. Organizatorii activității de Job Shadowing din cadrul proiectului „Roma’s Stories” sunt 23 FILM și Projects Islanda.

1.2. Programul se derulează pe teritoriul Islandei, în capitala Reykjavik.

1.3. Participanții pot lua parte la acest program în luna septembrie 2023.

1.4. Perioada programului are o durată de 5 zile, cu program zilnic 10:00-20:00, incluzând pauze.

1.5. Nu există taxă de participare în cadrul acestui program.

1.6. Masa este asigurată, precum și transportul (cu avionul) și cazarea.

Art. 2. Pentru participarea în cadrul acestui program, trebuie îndepliniți termenii și condițiile aferente eligibilității.

2.1. În cadrul programului pot participa tineri de etnie romă cu vârsta cuprinsă între 18-40 ani cu spirit antreprenorial, studenți și persoane fizice care provin din comunitate și sunt deja implicați în organizarea de evenimente culturale destinate romilor sau fac parte din instituții private sau publice cu focus pe promovarea culturii rome.

2.2. Viitorii participanți vor fi selectați după cum urmează:

– viitorii participanți trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu condițiile de vârstă și de etnie menționate în art. 2.1.

– viitorii participanți vor trebui să trimită câte o propunere de proiect, din domeniul în care fac parte, proiect pe care își doresc să îl ducă la îndeplinire în viitorul apropiat.

-viitorii participanți trebuie să stăpânească limba engleză la un nivel mediu (scris, vorbit, ascultat, înțeles), întrucât toată vizita de lucru se va desfășura în limba engleză.

2.3. Formularul de înscriere se poate accesa pe site-ul proiectului „Roma’s Stories” – www.romastories.ro, precum și pe social media, vezi art 4.2. și 4.3.

2.4. Termenul limită de înscriere este 10 septembrie 2023.

Art. 3. În cadrul celor cinci zile de Job Shadowing, participanții vor avea ocazia să ia parte la diferite module de studiu, menite să ducă la aprofundarea cunoștințelor acestora în domeniile în care profesează.

3.1. Se vor organiza workshopuri menite să dezvolte cunoștințe și abilități de alocare și gestionare a resurselor financiare și umane, cât și să faciliteze culegerea a noi informații ce pot fi implementate în zona industriilor culturale.

3.2. Se vor planifica o serie de întrevederi față în față cu asociații care lucrează în domeniul proiectelor culturale sau în industrii creative, sociale și de incluziune, în vederea creării unei potențiale colaborări.

3.3. Se va facilita crearea de networking în domeniul de activitate, precum și livrarea de cunoștințe în domeniul antreprenoriatului cultural, spre exemplu cum se întocmește un plan al unui eveniment din acest domeniu.

Art. 4. Pentru a participa la acest proiect, doritorii sunt îndemnați să se înscrie după cum urmează:

4.1. Pe pagina oficială a proiectului „Roma’s Stories”, la secțiunea „Job Shadowing” și anume www.romastories.ro/job-shadowing/

4.2. Pe pagina de facebook a casei de producție de film, 23 FILM și anume www.facebook.com/23rdFilm/

4.3. Pe pagina de instagram a casei de producție de film, 23 FILM și anume

www.instagram.com/23.film.ro/

4.4. Via e-mail la adresa contact.romastories@gmail.com

Art 5. Pentru participarea în cadrul acestui proiect, trebuie îndepliniți anumiți termeni și condiții

în vederea desfășurării cât mai operative a vizitei de studiu în Islanda, după cum urmează:

5.1. Participanții vor avea obligația să respecte întocmai programul desfășurării zilelor de studiu întocmit de Casa de Producție 23 FILM.

5.2. Participații vor primi cazare și masă gratuite cu mențiunea că acestea sunt prestabilite de către 23 FILM și nu pot fi schimbate în niciun fel. Toți participanții, împreună cu echipa proiectului, vor avea un orar prestabilit care va încadra atât orele de curs/job shadowing, cât și orele de pauza de masă, etc. Se revine cu mențiunea că acesta nu poate fi modificat în niciun fel* (vezi art. 7.2.).

5.3. Participanții vor avea de asemenea transportul gratuit cu avionul, după o rută prestabilită de către 23 FILM, din Cluj-Napoca către Islanda. Transportul din orașul de domiciliu al fiecăruia până la Cluj-Napoca se va face pe cheltuiala proprie.

5.4. Participanții vor avea obligația de a trimite materiale de feed back în mod constant prin aplicația whatsapp și de a trimite fotografii cu ei pe parcursul celor cinci zile de studiu la Reykjavik pe un grup special creat de către echipa 23 FILM. De asemenea, ei își vor da acordul ca toate materialele în care apar (foto,video,etc), să poată fi folosite în cadrul proiectului „Roma’s Stories”. La sfârșitul vizitei, ei vor acorda câte un interviu despre întreaga lor experiență de Job Shadowing trăită în Islanda.

5.5. Ulterior semnării contractului de participare, nu se va putea realiza retragerea din programul „Roma’s Stories” sub niciun motiv, decât în forță majoră. În caz contrar, se vor achita toate costurile aferente atât deplasării, cât și a cazării.

Art 6. Participarea la acest program implică acordul participanților ca datele cu caracter personal să fie preluate și stocate de către organizator în eventualitatea unor potențiale informări.

6.1. Organizatorul nu va transmite datele personale cu excepția societăților implicate în organizarea programului. Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la procesarea datelor personale și libera circulație a acestor date.

6.2. Pentru exercitarea drepturilor sus menționate, persoana implicată poate solicita acest lucruorganizatorului printr-un e-mail scris în formularul de contact de pe site-ul proiectului „Roma’s Stories”: https://www.romastories.ro/contact/

Art 7. Organizatorii sunt obligați să respecte prevederile prezentului regulament în vederea înscrierii, admiterii și desfășurării pe tot parcursul perioadei de job shadowing.

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda activitatea oricărui participant în cazul

nerespectării condițiilor impuse de prezentul regulament.

7.2. Organizatorul își rezervă drepturile asupra întregului program al vizitei de studiu. În cazul în care vor fi modificări neprevăzute pe parcursul programului, participanții vor fi notificați în prealabil.

7.3. Prezentul regulament se încheie azi, 21.08.2023.

ÎNSCRIE-TE
FINANȚATOR

DESPRE FINANŢATORI

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014 – 2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro

This site is registered on wpml.org as a development site.