Termeni și Condiții

Regulament de concurs

 1. Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul regulament precizează termenii și condițiile de desfășurare.

1.1. Organizatorii activității de Job Shadowing din cadrul proiectului „Roma’s Stories” sunt 23 FILM și Projects Islanda.

1.2. Programul se derulează pe teritoriul Islandei, în capitala Reykjavik.

1.3. Participanții pot lua parte la acest program în luna septembrie 2023.

1.4. Perioada programului are o durată de 5 zile, cu program zilnic 10:00-20:00, incluzând pauze.

1.5. Nu există taxă de participare în cadrul acestui program.

1.6. Masa este asigurată, precum și transportul (cu avionul) și cazarea.

 1. Aplicație program și condiții de eligibilitate pentru participanți

Art. 2. Pentru participarea în cadrul acestui program, trebuie îndepliniți termenii și condițiile aferente eligibilității.

2.1. În cadrul programului pot participa tineri de etnie romă cu vârsta cuprinsă între 18-40 ani cu spirit antreprenorial, studenți și persoane fizice care provin din comunitate și sunt deja implicați în organizarea de evenimente culturale destinate romilor sau fac parte din instituții private sau publice cu focus pe promovarea culturii rome.

2.2. Viitorii participanți vor fi selectați după cum urmează:

– viitorii participanți trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu condițiile de vârstă și de etnie menționate în art. 2.1.

– viitorii participanți vor trebui să trimită câte o propunere de proiect, din domeniul în care fac parte, proiect pe care își doresc să îl ducă la îndeplinire în viitorul apropiat.

-viitorii participanți trebuie să stăpânească limba engleză la un nivel mediu (scris, vorbit, ascultat, înțeles), întrucât toată vizita de lucru se va desfășura în limba engleză.

2.3. Formularul de înscriere se poate accesa pe site-ul proiectului „Roma’s Stories” – www.romastories.ro, precum și pe social media, vezi art 4.2. și 4.3.

2.4. Termenul limită de înscriere este 10 septembrie 2023.

 1. Condiții de desfășurare a acțiunii de Job Shadowing în Islanda

Art. 3. În cadrul celor cinci zile de Job Shadowing, participanții vor avea ocazia să ia parte la diferite module de studiu, menite să ducă la aprofundarea cunoștințelor acestora în domeniile în care profesează.

3.1. Se vor organiza workshopuri menite să dezvolte cunoștințe și abilități de alocare și gestionare a resurselor financiare și umane, cât și să faciliteze culegerea a noi informații ce pot fi implementate în zona industriilor culturale.

3.2. Se vor planifica o serie de întrevederi față în față cu asociații care lucrează în domeniul proiectelor culturale sau în industrii creative, sociale și de incluziune, în vederea creării unei potențiale colaborări.

3.3. Se va facilita crearea de networking în domeniul de activitate, precum și livrarea de cunoștințe în domeniul antreprenoriatului cultural, spre exemplu cum se întocmește un plan al unui eveniment din acest domeniu.

 1. Modalități de înscriere

Art. 4. Pentru a participa la acest proiect, doritorii sunt îndemnați să se înscrie după cum urmează:

4.1. Pe pagina oficială a proiectului „Roma’s Stories”, la secțiunea „Job Shadowing” și anume www.romastories.ro/job-shadowing/

4.2. Pe pagina de facebook a casei de producție de film, 23 FILM și anume www.facebook.com/23rdFilm/

4.3. Pe pagina de instagram a casei de producție de film, 23 FILM și anume

www.instagram.com/23.film.ro/

4.4. Via e-mail la adresa contact.romastories@gmail.com

 1. Reguli de participare în cadrul acțiunii de Job Shadowing în Islanda

Art 5. Pentru participarea în cadrul acestui proiect, trebuie îndepliniți anumiți termeni și condiții

în vederea desfășurării cât mai operative a vizitei de studiu în Islanda, după cum urmează:

5.1. Participanții vor avea obligația să respecte întocmai programul desfășurării zilelor de studiu întocmit de Casa de Producție 23 FILM.

5.2. Participații vor primi cazare și masă gratuite cu mențiunea că acestea sunt prestabilite de către 23 FILM și nu pot fi schimbate în niciun fel. Toți participanții, împreună cu echipa proiectului, vor avea un orar prestabilit care va încadra atât orele de curs/job shadowing, cât și orele de pauza de masă, etc. Se revine cu mențiunea că acesta nu poate fi modificat în niciun fel* (vezi art. 7.2.).

5.3. Participanții vor avea de asemenea transportul gratuit cu avionul, după o rută prestabilită de către 23 FILM, din Cluj-Napoca către Islanda. Transportul din orașul de domiciliu al fiecăruia până la Cluj-Napoca se va face pe cheltuiala proprie.

5.4. Participanții vor avea obligația de a trimite materiale de feed back în mod constant prin aplicația whatsapp și de a trimite fotografii cu ei pe parcursul celor cinci zile de studiu la Reykjavik pe un grup special creat de către echipa 23 FILM. De asemenea, ei își vor da acordul ca toate materialele în care apar (foto,video,etc), să poată fi folosite în cadrul proiectului „Roma’s Stories”. La sfârșitul vizitei, ei vor acorda câte un interviu despre întreaga lor experiență de Job Shadowing trăită în Islanda.

5.5. Ulterior semnării contractului de participare, nu se va putea realiza retragerea din programul „Roma’s Stories” sub niciun motiv, decât în forță majoră. În caz contrar, se vor achita toate costurile aferente atât deplasării, cât și a cazării.

 1. Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Art 6. Participarea la acest program implică acordul participanților ca datele cu caracter personal să fie preluate și stocate de către organizator în eventualitatea unor potențiale informări.

6.1. Organizatorul nu va transmite datele personale cu excepția societăților implicate în organizarea programului. Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la procesarea datelor personale și libera circulație a acestor date.

6.2. Pentru exercitarea drepturilor sus menționate, persoana implicată poate solicita acest lucruorganizatorului printr-un e-mail scris în formularul de contact de pe site-ul proiectului „Roma’s Stories”: https://www.romastories.ro/contact/

 1. Reglementări finale

Art 7. Organizatorii sunt obligați să respecte prevederile prezentului regulament în vederea înscrierii, admiterii și desfășurării pe tot parcursul perioadei de job shadowing.

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda activitatea oricărui participant în cazul

nerespectării condițiilor impuse de prezentul regulament.

7.2. Organizatorul își rezervă drepturile asupra întregului program al vizitei de studiu. În cazul în care vor fi modificări neprevăzute pe parcursul programului, participanții vor fi notificați în prealabil.

7.3. Prezentul regulament se încheie azi, 21.08.2023.

Anexa 1

Acord pentru folosirea datelor personale

Începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 2016/679 din data

de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date (prescurtat GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice.

Promotorii proiectului au obligația de a procesa în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate explicit către dvs., datele personale pe care le furnizați despre dvs., respectiv despre un membru al familiei dvs. sau o persoană pentru care aveți drept de reprezentare.

În cadrul proiectului „Roma Stories”, finanțat prin Granturile SEE 2014- 2021, din cadrul Programul Ro-Cultura se vor solicita următoarele date personale: nume, prenume, data de naștere, cod numeric personal, serie şi număr act de identitate, adresa, nivelul studiilor, date de contact (email/telefon), copii după actele de identitate/studii în următoarele scopuri:

 1. Înscrierea în grupul ţintă al proiectului;
 2. Validarea înscrierilor eligibile;
 3. Încheierea contractelor de formare;
 4. Informarea cu privire la stadiul înscrierii;
 5. Transmiterea către instituțiile şi autoritățile publice naționale şi Comisia Europeană implicate în monitorizarea proiectului în cauză.

Conform Regulamentului (UE) nr. 2016/679, aveți dreptul la informare, la acces, la rectificare,la ștergere, la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a vă adresa justiției. Puteți să vă exercitați aceste drepturi oricând, pe adresa de e-mail contact@23film.ro

Pe lângă procesarea datelor personale în vederea participării directe la programul susținut de

23 FILM, vă rugăm să completaţi spaţiul alocat cu cuvântul DA pentru situațiile în care sunteți de acord să procesăm datele dvs de contact, cât și materialele foto și video în care sunteți prezenți:

[ ] adresa, adresă de email, telefon pentru informarea privind proiectele similare;

[ ] includerea în grupuri de discuții online (Facebook/whatsapp);

[ ] acordul folosirii oricărui material foto/video din cadrul proiectului de Job Shadowing „Roma Stories”.

FINANȚATOR

DESPRE FINANŢATORI

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014 – 2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro

This site is registered on wpml.org as a development site.